Recon Modul

EU PROJEKTAI

UAB ,,Recon Modul“ vykdo iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0102 ,,UAB ,,Recon Modul“ gamybos modernizavimas ir darbo našumo didinimas“.

Projekto tikslas- modernios įrangos diegimas, siekiant dalinai modernizuoti gamybos procesą ir padidinti įmonės darbo našumą.

Projekto įgyvendinimo trukmė- 8 mėnesiai.

UAB ,,Recon Modul“ vykdo iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0002 ,,UAB ,,Recon Modul“ modulinių produktų gamybos technologinio proceso kompleksinis automatizavimas ir robotizavimas“.

Projekto tikslas- įmonės darbo našumo, konkurencingumo ir ekonominio gyvybingumo didinimas, diegiant pramonės skaitmeninimo, t.y. robotikos ir automatizavimo, technologijas modulinių namų ir kitų modulinių produktų gamybos procesuose.

Projekto įgyvendinimo trukmė- 18 mėnesiai.

Optimized with PageSpeed Ninja